:: ALPHABET (EN-AB-01) - Anglický jazyk ::

Pozostáva z tlačených písmen a ich výslovnosti. Je pestro a pútavo graficky spracovaná. Umožňuje jednoduchšie zapamätanie daného písmena a podporuje slovnú zásobu. Príklady na obrázkoch boli vybrané tak, aby ich začiatočné písmená boli aj písmenom v abece... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: FRUIT AND VEGETABLE (EN-FV-01) - Anglický jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby anglického jazyka vo všetkých druhoch škôl. Zobrazuje 15 druhov ovocia a 15 druhov zeleniny bežne dostupných u nás. Pestré obrázky zvyšujú záujem detí o učenie. Nástenná tabuľa je určená na podporu slovnej zásob... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: COLOUR AND OPPOSITE (EN-CO-01) - Anglický jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby anglického jazyka na všetkých druhoch škôl. Je určená pre najnižšie ročníky a začiatočníkov v anglickom jazyku. Naučí žiačikov presne sa vyjadrovať a popisovať predmety a deje okolo nás v anglickom jazyku. Úvod... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: TIME (EN-TM-01) - Anglický jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby anglického jazyka na všetkých druhoch škôl. Môže sa využiť aj v jazykových školách. Koncepcia je postavená od rozdelenia roka na ročné obdobia po hodiny. Nasledujú významné dátumy v rámci roka, ako sú napríklad V... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: AT BRIAN`S HOME (EN-BH-01) - Anglický jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby anglického jazyka na všetkých druhoch škôl. Obsahuje graficky a textovo spracovaný model domu. Dom je plný predmetov dennej potreby, nábytku, miestností a zariadení. Tematický celok obsahuje množinu výrazov bežne... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: TOWN-BRIAN GOES TO SCHOOL (AJ-BS-01) - Anglický jazyk ::

Učebná pomôcka určená pre najnižšie ročníky 1. stupňa predmet anglický jazyk. Názorne ilustruje mesto a jeho okolie s množstvom predmetov a objektov v meste. Farebne sú odlíšené názvy dopravných prostriedkov a objekty školy. Táto nástenná tabuľa je určená... 
CENA: od 66.99 € :: 140 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ANIMALS-FOREST-FARM (EN-ZV-01) - Anglický jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby anglického jazyka vo všetkých druhoch škôl. Obsahuje graficky a textovo spracované prostredie lesa a farmy. Je plný najznámejších lesných a domácich zvierat. Les aj farma sú tematické celky, ktoré obsahujú množin... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: IRREGULAR VERBS (EN-IR-01) - Anglický jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby anglického jazyka vo všetkých druhoch škôl. Obsahuje úvodnú časť s príkladmi pravidelných slovies. Telo produktu tvorení zoznam nepravidelných slovies. Sú usporiadané v abecednom poradí. Každé slovo je uvedené v... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PAST PARTICIPLE (EN-PP-01) - Anglický jazyk ::

Produkt je určený pre podporu výučby anglického jazyka vo všetkých druhoch škôl, môže sa využiť aj v jazykových školách. Obsahuje vysvetlenie a príklady pre jednoduchý, priebehový minulý čas a trpné príčastie v anglickom jazyku. Produkt je vybavený pláten... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PREPOSITIONS (EN-PS-01) - Anglický jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby anglického jazyka vo všetkých druhoch škôl. Obsahuje príklady viet s ustálenými slovnými spojeniami. Ustálené slovné spojenia boli vybrané na základe používanosti v anglicky hovoriacich krajinách a tematicky lade... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PRESENT PERFECT (EN-PRP-01) - Anglický jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby anglického jazyka vo všetkých druhoch škôl. Obsahuje vysvetlenie a príklady pre Present Perfect a Present Perfect Continuous. Pretože tieto anglické časy sa učia až v pokročilejších stupňoch znalosti anglického j... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.