:: PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV (PSP) (CH-PS-01) - Chémia ::

Učebná pomôcka je štandardným doplnením a sprievodcom predmetu chémia. Je aktualizovaná, s najnovšími názvami prvkov s protónovým číslom nad 103. Obsahuje rozdelenie prvkov podľa ich skupín a popisuje ich skupenstvo. Ďalej je každý prvok zaradený do alkal... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: UHĽOVODÍKY ROZDELENIE (CH-UR-01) - Chémia ::

Učebná pomôcka je určená pre druhý stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá. Definuje uhľovodíky, názorne popisuje vznik chemickej väzby v uhľovodíkoch, uvádza príklady jednotlivých druhov vzorcov - štruktúrny, racionálny a molekulový. Prehľadne r... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: UHĽOVODÍKY ALKÁNY (CH-UH-01) - Chémia ::

Učebná pomôcka je určená pre 2. stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá. Je pomôckou pri preberaní organickej chémie a zlúčenín uhlíka. Zobrazuje názvy desiatich základných uhľovodíkov v poradí s rastúcim počtom uhlíkov v molekule. Ďalej uvádza skráte... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PRÍRODNÉ ZDROJE UHĽOVODÍKOV (CH-PZ-01) - Chémia ::

Učebná pomôcka je určená pre druhý stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá. Definuje, rozdeľuje a charakterizuje prírodné zdroje uhľovodíkov - uhlie, ropu a zemný plyn. Pomocou ilustračných obrázkov popisuje vznik jednotlivých druhov fosílnych pa... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: NÁZVOSLOVIE - ANORGANICKÁ CHÉMIA (CH-NS-01) - Chémia ::

Chemické názvoslovie pre anorganickú chémiu je štandardnou učebnou pomôckou na výučbu chémie. Je spracovaná zaujímavým spôsobom. Zároveň poskytuje priestor pre uplatnenie pedagogického výkladu. Obsahuje podrobne popísaný vzorec sulfidu železitého, ktorý j... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ATÓM (CH-AT-01) - Chémia ::

Učebná pomôcka je určená pre druhý stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá na výučbu predmetu chémia. Názorne popisuje zloženie a štruktúru atómu, definuje mikročastice - protón, neutrón a elektrón. Uvádza príklady modelov atómov, ich zloženia a... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: KYSELINY A pH (CH-PH-01) - Chémia ::

Kyseliny a pH je učebná pomôcka určená pre druhý stupeň základných škôl. Produkt popisuje základné rozdelenie kyselín na kyslíkaté a bezkyslíkaté s uvedením tabuľky príkladov kyselín a aniónov kyselín v soli. Graficky stvárňuje pH stupnicu ako aj univ... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.