:: L´ALPHABET FRANÇAIS (FJ-AB-01) - Francúzsky jazyk ::

Pozostáva z tlačených písmen a ich výslovnosti. Je pestro a pútavo graficky spracovaný. Umožňuje jednoduchšie zapamätanie si daného písmena a podporuje slovnú zásobu. Príklady na obrázkoch boli vybrané tak, aby ich začiatočné písmená boli aj písmenom v ab... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: LES FRUITS ET LES LÉGUMES (FJ-OZ-01) - Francúzsky jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby francúzskeho jazyka vo všetkých druhoch škôl. Zobrazuje 15 druhov ovocia a 15 druhov zeleniny bežne dostupných u nás. Pestré obrázky zvyšujú záujem detí o učenie. Nástenná tabuľa je určená na podporu slovnej zás... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: LES COULEURS ET LES OPPOSITIONS (FJ-FP-01) - Francúzsky jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu francúzskeho jazyka na všetkých druhoch škôl. Je určená pre najnižšie ročníky a úplných začiatočníkov. Naučí žiačikov presne sa vyjadrovať a popisovať predmety a deje okolo nás. Úvod je venovaný farbám. Sú doplnené obráz... 
CENA: od 66.99 € :: 0 x 0 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: CONNAITRE DE TEMPS (FJ-CA-01) - Francúzsky jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu francúzskeho jazyka na všetkých druhoch škôl. Môže sa využiť aj v jazykových školách. Koncepcia je postavená od rozdelenia roka na ročné obdobia po hodiny. Nasledujú významné dátumy v rámci roka, ako sú napríklad Vianoce... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: LA MAISON DE PIERRE (FJ-BH-01) - Francúzsky jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu francúzskeho jazyka na všetkých druhoch škôl. Obsahuje graficky a textovo spracovaný model domu. Dom je plný predmetov dennej potreby, nábytku, miestností a zariadení. Je tematický celok, ktorý obsahuje množinu výrazov b... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: La ville - Pierre va à l'école (FJ-MS-01) - Francúzsky jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu francúzskeho jazyka v nižších ročníkoch ZŠ, ale aj v jazykových školách. Motívom je Pierrova cesta do školy. Názorne ilustruje mesto a jeho okolie s množstvom predmetov, postáv a objektov. Je v ňom znázornená väčšina b... 
CENA: od 66.99 € :: 0 x 0 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: Les animaux de la forêt et à la ferme (FJ-ZV-01) - Francúzsky jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu francúzskeho jazyka na všetkých druhoch škôl, môže sa využiť aj na jazykových školách. Obsahuje graficky a textovo spracované prostredie lesa a farmy. Je plná najznámejších lesných a domácich zvierat. Les a farma sú tema... 
CENA: od 66.99 € :: 0 x 0 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.