:: GRÉCKA ABECEDA (FY-GA-01) - Fyzika ::

Je doplnením bežného učiva študijných osnov. Pomôže žiakom sa lepšie orientovať v gréckych písmenách a neskôr na stredných školách v predmetoch matematika a fyzika. Zároveň je vynikajúcim doplnkom na spestrenie hodín fyziky. Je dôležité, aby žiaci poznali... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: FYZIKÁLNE JEDNOTKY (FY-FJ-01) - Fyzika ::

Učebná pomôcka prináša moderný pohľad na učebnú podtému - fyzikálne jednotky. Keďže systém SI je z hľadiska dnešnej fyziky základom meraní fyzikálnych veličín a určenia ich presných jednotiek, je potrebné, aby sa s ním oboznámili deti už na základných ško... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: KINEMATIKA (FY-KI-01) - Fyzika ::

Učebná pomôcka je určená pre 2. stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá. Je výborným pomocníkom pri preberaní učebnej látky kinematika a jej zákonitostí. Obsahuje grafickú časť na podporu vysvetlenia zákonitostí. Začína rovnomerným priamočiarym pohybo... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DYNAMIKA (FY-DY-01) - Fyzika ::

Učebná pomôcka je určená pre 2. stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá. Je kocipovaná ako tri pohybové zákony: zákon zotrvačnosti, zákon sily a zákon akcie a reakcie. Obsahuje grafickú časť na podporu vysvetlenia jednotlivých zákonitostí. Učebná pomô... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.