:: HARDVÉR (IN-PO-01) - Informatika ::

Učebná pomôcka je určená pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl. Znázorňuje, pomenúva a vysvetľuje základné počítačové komponenty ako procesor, motherboard (základná doska), pevný disk alebo hard disk (HDD), monitor, klávesnica, myš, disketová mechanik... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SOFTVÉR (IN-SO-01) - Informatika ::

Učebná pomôcka je určená pre 2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá. Znázorňuje základné rozdelenie softvéru na softvér systémový a aplikačný. Vysvetľuje ich použitie. Uvádza príklady najznámejších operačných systémov Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Solaris... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: INTERNET-VŠEOBECNE (IN-IV-01) - Informatika ::

Učebná pomôcka je určená pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Znázorňuje základné fakty o medzinárodnej počítačovej sieti - internet, ako o najväčšej svetovej sieti a balíku všetkých možných prístupných služieb. Popisuje základné pojmy potrebné pri práci s... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: INTERNET-VYUŽITIE (IN-VY-01) - Informatika ::

Učebná pomôcka popisuje obsiahlu tematiku, akou je využitie internetu jednoduchým a nenáročným spôsobom. Tým je predurčený práve pre základné školy - predmet informatika. Tvorí oporu pre výklad pedagóga. Názorne vysvetľuje, čo je IP adresa a doménová adre... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: POČÍTAČOVÉ VÍRUSY (IN-PV-01) - Informatika ::

Téma počítačových vírusov patrí stále medzi najaktuálnejšie témy súčasnosti. Spracovanie tejto pomôcky ukáže žiakom základné rozdelenie hlavných možných ohrození počítača a ich jednotlivé stručné charakteristiky, ktoré by mal vedieť každý užívateľ pracujú... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.