:: DAS ALPHABET (NJ-AB-01) - Nemecký jazyk ::

Pozostáva z tlačených písmen a ich výslovnosti. Je pestro a pútavo graficky spracovaná. Umožňuje žiakom jednoduchšie zapamätanie si daného písmena a podporuje u nich slovnú zásobu. Príklady na obrázkoch boli vybrané tak, aby ich začiatočné písmená boli aj... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: OBST UND GEMÜSE (NJ-OG-01) - Nemecký jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby nemeckého jazyka vo všetkých druhoch škôl. Zobrazuje 15 druhov ovocia a 15 druhov zeleniny bežne dostupných u nás. Pestré obrázky zvyšujú záujem detí o učenie. Nástenná tabuľa je určená na podporu slovnej zásoby... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DIE FARBEN UND DIE GEGENSÄTZE (NJ-FP-01) - Nemecký jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby nemeckého jazyka na všetkých druhoch škôl. Je určená pre najnižšie ročníky a začiatočníkov v nemeckom jazyku. Naučí žiačikov presne sa vyjadrovať a popisovať predmety a deje okolo nás v nemeckom jazyku. Úvod pro... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DIE ZEIT (NJ-ZE-01) - Nemecký jazyk ::

Koncepcia je postavená od rozdelenia roka na ročné obdobia po hodiny. Nasledujú významné dátumy v rámci roka, ako sú napríklad Vianoce, vysvedčenie a podobne. Ďalej znázorňuje rozdelenie týždňa na dni. Učebná pomôcka je doplnená o stavy počasia: slnečno,... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZU HAUSE BEI ALEXANDER (NJ-HA-01) - Nemecký jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu nemeckého jazyka na všetkých druhoch škôl. Obsahuje graficky a textovo spracovaný model domu. Dom je plný predmetov dennej potreby, nábytku, miestností a zariadení. Tematický celok obsahuje množinu výrazov bežnej hovoro... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DIE STADT-ALEXANDER GEHT IN DIE SCHULE (NJ-AM-01) - Nemecký jazyk ::

Je to učebná pomôcka určená pre začiatočníkov v nemeckom jazyku. Názorne ilustruje mesto a jeho okolie s množstvom predmetov a objektov v meste. Farebne sú odlíšené názvy dopravných prostriedkov a objekty školy. Táto nástenná tabuľa je určená pre podporu... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DIE TIERE IM WALD UND AUF DEM BAUERNHOF (NJ-ZV-01) - Nemecký jazyk ::

Učebná pomôcka je určená pre podporu výučby nemeckého jazyka na všetkých druhoch škôl, môže sa využiť aj na jazykových školách. Náplňou je slovná zásoba. Názorná ukážka najznámejších zvierat na farmách naučí našich žiačikov rozoznať tieto zvieratá a spozn... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: Bestimmter und unbestimmter Artikel, Negativartikel (NJ-AN-01) - Nemecký jazyk ::

Nástenná tabuľa je určená na výučbu nemeckého jazyka na všetkých druhoch škôl vrátane jazykových. Žiaci sa oboznamujú s určitými a neurčitými členmi a ich skloňovaním, naučia sa rozoznávať rody členov a priraďovať ich k jednotlivým podstatným menám v jed... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.