:: KOLOBEH VODY V PRÍRODE (PR-KV-01) - Biológia - Prírodopis ::

Učebná pomôcka popisuje obsiahlu tematiku, akou je kolobeh vody v prírode. Názorným a nenáročným spôsobom znázorňuje celý cyklus. Voda je v neustálom pohybe, najviac sa jej nachádza v oceánoch a moriach. Odtiaľ a z povrchu pevniny sa vyparuje späť do at... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: RASTLINA (PR-RA-01) - Biológia - Prírodopis ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu prírodopisu. Popisuje tému rastlina a je prehľadne ilustrovaná. Vysvetľuje základné delenie rastlín podľa rôznych kritérií. Podľa spôsobu ich využitia na liečivé a jedovaté, podľa ich ohrozenia na úplne chránené a čiast... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: KOSTRA (PR-KO-01) - Biológia - Prírodopis ::

Ľudská kostra je učebná pomôcka, ktorá názorne ilustruje kosti v ľudskom tele. Je doplnená o podrobnejšie náhľady a popis niektorých vybraných častí ľudskej kostry. Poskytuje žiakom lepšiu predstavu, z čoho sa telo skladá. Znázorňuje kompaktne ľudskú kos... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: Pohybová sústava - SVALY (PR-PO-01) - Biológia - Prírodopis ::

Pohybová sústava - svaly je učebná pomôcka, ktorá názorne ilustruje svaly v ľudskom tele. Poskytuje žiakom lepšiu predstavu o tom, ako sa telo pohybuje. Kompaktne znázorňuje ľudskú postavu spredu aj zozadu s jej jednotlivými svalmi. Popisuje tri typy sva... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZMYSLOVÉ ORGÁNY (PR-ZO-01) - Biológia - Prírodopis ::

Učebná pomôcka je určená predovšetkým pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Názorne pomocou prehľadných ilustrácií popisuje päť zmyslových orgánov, pomocou ktorých vnímame okolitý svet, a to zrak, čuch, chuť, sluch a hmat. Uvedené zmyslové orgány: orgán z... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: RASTLINNÁ BUNKA (PR-RB-01) - Biológia - Prírodopis ::

Nástenná tabuľa definuje pojem bunka. Zobrazuje rastlinnú bunku s popisom jej stavby. Vysvetľuje funkcie jej jednotlivých častí, názorne zobrazuje a definuje pletivo. Učebná pomôcka ďalej obsahuje popis nepohlavného rozmnožovania rastlinnej bunky. Tabuľa... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PES (PR-PS-01) - Biológia - Prírodopis ::

Učebná pomôcka znázorňuje najstaršie a najvšestrannejšie domáce zviera - psa, jeho anatómiu od svalov cez vnútorné orgány až po kostru. Popisuje jeho zaradenie v rámci podkmeňa, triedy, radu a čelade. Poukazuje na zvláštnosti zmyslov psa ako zrak, sluch... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLNEČNÁ SÚSTAVA (PR-SS-01) - Biológia - Prírodopis ::

Zobrazuje základné informácie o slnečnej sústave jej planétach, mesiacoch, meteoritoch a všetkých telesách, ktoré sa v nej nachádzajú. Súčasťou tejto učebnej pomôcky je aj prehľadná tabuľka základných údajov k jednotlivým planétam a samozrejme krátky popi... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.