:: POČASIE (PR-PC-01) - Prvouka-Prírodoveda ::

Učebná pomôcka je určená pre prvý stupeň základných škôl a materské školy. Graficky pútavo stvárňuje základné druhy počasia. Obsahuje dvanásť príkladov na rôzne druhy počasia, s ktorými sa naše deti môžu najčastejšie stretnúť. Produkt je vybavený plátenný... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: OVOCIE V ZÁHRADE (PR-OZ-01) - Prvouka-Prírodoveda ::

Učebná pomôcka Ovocie v záhrade ponúka názorné obrázky ovocia pestovaného v našich záhradách. Vybrané druhy sú u nás bežne dostupné.Deti by nemali mať problém toto ovocie spoznať. Rozdeľuje ovocie do troch skupín: malvice, kôstkovice a bobule. Je to zákl... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZELENINA V ZÁHRADE (PR-ZZ-01) - Prvouka-Prírodoveda ::

Učebná pomôcka Zelenina v záhrade ponúka názorné obrázky zeleniny pestovanej v našich záhradách. Vybrané druhy sú u nás bežne dostupné. Deti by nemali mať problém ich spoznať. Rozdeľuje zeleninu do piatich skupín - plodová, koreňová, listová, cibuľová a... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: FARBY A PROTIKLADY (PR-FP-01) - Prvouka-Prírodoveda ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby predmetu prvouka na 1. stupni základných škôl. Je určená pre najnižšie ročníky. Naučí žiačikov presne sa vyjadrovať a popisovať predmety a deje okolo nás. Úvod je venovaný farbám. Farby sú doplnené obrázkami a zl... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: STROMY A KRÍKY (PR-SK-01) - Prvouka-Prírodoveda ::

Stromy a kríky - je dôležitou učebnou pomôckou pre 1. stupeň základných škôl. Stručne a názorne vysvetľuje rozoznávanie základných drevín, ktoré sa u nás vyskytujú. Pri každej drevine je obrázok - polovica olistenej koruny, polovica neolistenej koruny. Pr... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: POZNÁVAME ČAS (PR-CA-01) - Prvouka-Prírodoveda ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby prvouky na prvom stupni základných škôl. Koncepcia je postavená od rozdelenia roka na ročné obdobia po hodiny. Nasledujú významné dátumy v rámci roka, ako sú napríklad Vianoce, vysvedčenie a podobne. Ďalej nasled... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DOM (PR-DO-01) - Prvouka-Prírodoveda ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu predmetu prvouka na 1. stupni základných škôl. Dom je plný predmetov dennej potreby, nábytku, miestností a zariadení. Je tematický celok, ktorý obsahuje množinu výrazov bežnej slovenčiny. Je zobrazený s okolím, čo dáva p... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: MESTO-ADAM IDE DO ŠKOLY (PR-MO-01) - Prvouka-Prírodoveda ::

Produkt určený pre najnižšie ročníky 1. stupňa. Názorne ilustruje mesto a jeho okolie s množstvom predmetov a objektov v meste. Farebne sú odlíšené názvy dopravných prostriedkov a objekty školy. Táto nástenná tabuľa je určená pre podporu slovnej zásoby a... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZVIERATÁ NA FARME (PR-ZF-01) - Prvouka-Prírodoveda ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu predmetu prvouka na 1. stupni základných škôl. Obsahuje graficky a textovo spracované prostredie farmy. Je plná najznámejších domácich zvierat. Farma je tematický celok. Krajinka zobrazená na farme dáva pedagógovi a žiak... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZVIERATÁ V LESE (PR-ZL-01) - Prvouka-Prírodoveda ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu predmetu prvouka na 1. stupni základných škôl. Obsahuje graficky a textovo spracované prostredie lesa. Je plný najznámejších lesných zvierat. Les je tematický celok. Krajinka dáva pedagógovi a žiakom širokú paletu aktiv... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.