:: RUSKÁ ABECEDA - AZBUKA (RJ-RA-01) - Ruský jazyk ::

Učebná pomôcka je určená pre podporu výučby ruského jazyka na všetkých druhoch škôl, môže sa využiť aj na jazykových školách. Náplňou je Azbuka – ruské písmo (tlačená a písaná forma) a jeho následný sled v abecede. Je doplnená o slovné príklady obsahujúce... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: OVOCIE A ZELENINA - Фрукты и Овощи (RJ-OZ-01) - Ruský jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby ruského jazyka vo všetkých druhoch škôl. Zobrazuje 15 druhov ovocia a 15 druhov zeleniny bežne dostupných u nás. Pestré obrázky zvyšujú záujem detí o učenie. Nástenná tabuľa je určená na podporu slovnej zásob... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: FARBY A PROTIKLADY - Цвета и контрасты (RJ-FP-01) - Ruský jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu ruského jazyka na všetkých druhoch škôl. Je určená pre najnižšie ročníky a úplných začiatočníkov. Naučí žiačikov presne sa vyjadrovať a popisovať predmety a deje okolo nás. Úvod je venovaný farbám. Sú doplnené obrázkami.... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ČAS - ВРЕМЯ (RJ-CA-01) - Ruský jazyk ::

Koncepcia tejto učebnej pomôcky je postavená od rozdelenia roka na ročné obdobia po hodiny. Nasledujú významné dátumy v rámci roka, ako sú napríklad Vianoce, vysvedčenie a podobne. Ďalej znázorňuje rozdelenie týždňa na dni. Učebná pomôcka je doplnená o st... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: U IVANA DOMA – У Ивана дома (RJ-DO-01) - Ruský jazyk ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu ruského jazyka na všetkých druhoch škôl. Obsahuje graficky a textovo spracovaný model domu. Dom je plný predmetov dennej potreby, nábytku, miestností a zariadení. Tematický celok obsahuje množinu výrazov bežnej hovorovej... 
CENA: od 66.99 € :: 140 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: IVAN IDE DO ŠKOLY (MESTO) - Иван идёт в школу - (Город) (RJ-ME-01) - Ruský jazyk ::

Učebná pomôcka je pre nižšie ročníky ZŠ a jazykové školy (ruský jazyk). Názorne ilustruje mesto a jeho okolie s množstvom predmetov a objektov v meste. Farebne sú odlíšené názvy dopravných prostriedkov a objekty školy. Táto nástenná tabuľa je určená pre p... 
CENA: od 66.99 € :: 140 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZVIERATÁ V LESE A NA FARME - Животные в лесу и на ферме (RJ-ZV-01) - Ruský jazyk ::

Učebná pomôcka je určená pre podporu výučby ruského jazyka na všetkých druhoch škôl, môže sa využiť aj na jazykových školách. Náplňou je slovná zásoba. Je doplnený o obrázky, ktoré podporujú zapamätanie jednotlivých zvierat v danom prostredí. Produkt je v... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.