:: Štátne symboly - trikolóra (ST-SY-TR) - Štátne symboly ::

Vyobrazenie štátnej zástavy, hymny a preambuly ústavy SR s trikolórou po obvode. Rozmer 100 cm x 107 cm (štátna zástava 90 cm x 60 cm). Spĺňa smernicu 11/2010-R o umiestnení štátnych symbolov na školách schválenú Ministerstvom školstva. Produkt je vyhot... 
CENA: od 24.99 € :: 100 x 107 cm ::
kusov.

 

:: Štátne symboly (ST-SY-CI) - Štátne symboly ::

Vyobrazenie štátnej zástavy, hymny a preambuly ústavy SR. Rozmer 90 cm x 100 cm (štátna zástava 90 cm x 60 cm). Spĺňa smernicu 11/2010-R o umiestnení štátnych symbolov na školách schválenú Ministerstvom školstva. Produkt je vyhotovený na kvalitnom mater... 
CENA: od 22.99 € :: 90 x 100 cm ::
kusov.