:: PRVÁ POMOC (VP-PP-01) - Výchovné predmety ::

Stručne a názorne vysvetľuje postup pri poskytnutí prvej pomoci pri rôznych druhoch ohrozenia zdravia alebo života. Nemal by chýbať ani jednej škole! Na obrázkoch znázorňuje obväzovanie rán klasickým a klasovým spôsobom, obväzovanie kĺbov, fixáciu zlomene... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PRIKÁZANIA (VP-DB-01) - Výchovné predmety ::

Táto učebná pomôcka je jedinečným pomocníkom v cirkevných, ale aj v bežných školách, pre výčbu náboženstva. Je pestrofarebnou rajskou záhradou plnou zvierat. Obsahuje "Desatoro Božích prikázaní", "Pätoro cirkevných prikázaní" a "Hlavné prikázanie". Určen... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: NOTY (VP-NO-01) - Výchovné predmety ::

Učebná pomôcka je určená pre hudobnú výchovu. Vysvetľuje základné pojmy ako noty, dĺžka tónov, notovú osnovu, výška tónu a počítanie nôt. Je určená pre začiatočníkov, kde je nutný aj výklad pedagóga. Koncepcia je veľmi jednoduchá, aby neodradila deti o... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ORCHESTER (VP-OR-01) - Výchovné predmety ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu predmetu hudobná výchova. Vysvetľuje základné pojmy ako orchester a symfonický orchester. Znázorňuje a ilustruje hudobné nástroje zastúpené v orchestri a ich približný počet. Popisuje aj základné delenie hudobných nástr... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: HUDOBNÉ VÝRAZOVÉ PROSTRIEDKY (VP-VP-01) - Výchovné predmety ::

Učebná pomôcka sa venuje učivu 4. ročníka a je obohatením každej vyučovacej hodiny hudobnej výchovy na školách. V jej obsahu sú spomenuté hudobné výrazové prostriedky ako melódia, rytmus, dynamika, tempo, harmónia a polyfónia a nakoniec inštrumentácia. Ta... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DOPRAVNÉ ZNAČENIE (VP-DZ-03) - Výchovné predmety ::

Učebná pomôcka je mutáciou Dopravného značenia I. Jej významom je priniesť dôležité informácie o zmysle dopravného značenia v našich mestách, obciach aj mimo obcí pre najmenšie deti -1. stupeň ZŠ. Rozdeľuje dopravné značky na výstražné, zákazové, príkazov... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DOPRAVNÉ ZNAČENIE I (VP-DZ-01) - Výchovné predmety ::

Učebná pomôcka je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Jej účelom je priniesť dôležité informácie o zmysle dopravného značenia v mestách a obciach aj mimo obcí. Poznaním dopravných značiek a ich významu pomáha zvýšiť bezpečnost cestnej pre... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DOPRAVNÉ ZNAČENIE II (VP-DZ-02) - Výchovné predmety ::

Učebná pomôcka je určená pre druhý stupeň základných skôl a je doplnkovým produktom k Dopravným značkám I, kde boli značky rozdelené na výstražné, zákazové, príkazové a informatívne. Jej účelom je priniesť ďaľšie dôležité informácie o zmysle dopravného z... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DOPRAVNÁ VÝCHOVA 1 (VP-DV-01) - Výchovné predmety ::

Učebná pomôcka popisuje hlavné zásady, ktoré môžu znížiť hroziace nebezpečenstvo možného úrazu sebe aj ostatným účastníkom premávky, keď ich budú dôsledne dodržiavať. Je to súhrn zásad pre peších chodcov, cyklistov, korčuliarov a skejtbordistov s ukážkam... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.