CENNÍK NÁSTENNÝCH TABÚĽ

Platný pre školy a školské zariadenia.

Ceny platné od 1.12.2021

Všetky uvedené ceny sú koncové. Nie sme platci DPH.

 

Ceny platia pre kategórie: Slovenský jazyk, Matematika, Prvouka / Prírodoveda, Prírodopis / Biológia, Informatika, Chémia, Fyzika, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Francúzsky jazyk, Ruský jazyk, Občianska výchova a Výchovné predmety.


Pre stanovenie Vašej nákupnej ceny si sčítate všetky objednané tabule (nezáleží, či sú rovnaké, alebo či sú z rôznych predmetov) a podľa ich celkového množstva zistíte cenu za kus.

 

Celkové objednané množstvo 
1 ks
2 až 3 kusy 4 kusy 5 a viac kusov
Výsledná cena za 1 kus € 76,99 € 73,99 € 70,99 € 66,99

 

+bonus - ku každej objednanej nástennej mape dostanete ZADARMO link pre tlač ľubovoľného počtu jej zmenšenín s vodoznakom vo formáte A4.

 

Poštovné a balné - nástenné tabule

 

objednávka  do € 99,99      -        € 4,99                  objednávka do € 699,99     -       € 9.99          

objednávka do € 249,99     -       € 5,99                   objednávka nad € 699,99   -   neúčtujeme            

objednávka do € 449,99     -       € 6,99                   dobierka                                -         € 2,-

Názov mapy Mierka Rozmer v mm Cena
Všeob. geograf. mapa Slovenskej republiky, Administratívna mapa Slovenskej republiky 1:400 000 1200x800 27,99
Svet všeob. geograf. mapa, Svet politická mapa 1:20 000 000 1490x1040 49,99
Politická mapa Európy 1 : 400 000 1070x830 24,99
Svet všeob. geograf. Mapa ENG 1:21 000 000, Svet politická mapa ENG 1:20 000 000 2000x1200 105,99
Obrie mapy s anglickým názvoslovím. Nie sú olištované.