Nákupnú cenu si určujete sami veľkosťou vašej objednávky

Všetky naše učebné pomôcky - nástenné tabule sú rozdelené podľa jednotlivých predmetov. Ich cenu si určuje každý sám v závislosti od veľkosti celej objednávky na základe platného cenníka.

 

Pre stanovenie Vašej nákupnej ceny nástenných tabúľ si sčítate všetky objednané tabule (nezáleží, či sú rovnaké, alebo či sú z rôznych predmetov) a na základe ich celkového množstva zistíte cenu za kus podľa platného cenníka.


Príklad objednávky základnej školy z Prievidze s platbou na dobierku:

Názov nástennej tabule

Predmet

počet kusov

cena spolu

Vybrané slová - základ

Slovenský jazyk

1 ks

66,99

Geometrické útvary

Matematika

1 ks

66,99

Trojuholník

Matematika

1 ks

66,99

Kolobeh vody v prírode

Prírodopis/Biológia

1 ks

66,99

Hardvér

Informatika

1 ks

66,99

Spolu (cena z platného cenníka pre 5 a viac kusov)

5 ks

334,95

 

K cene objednávky nástenných tabúľ treba ešte pripočítať poštovné, balné a dobierkový príplatok.


bežný zákazník

verný zákazník *

Poštovné a balné (výška objednávky do 399,99 Eur)

6,99

0,-

Dobierka

2

0,-

* verným zákazníkom sa môže stať každá škola alebo školské zariadenie, ktoré u nás realizuje minimálne druhú objednávku v časovom horizonte jedného kalendárneho roka (365 dní). Na takejto objednávke potom môže ušetriť 8,99 Eur.

 

Pri objednávke nástenných tabúľ a máp nad  699,99 Eur poštovné a balné neplatíte.