Slovenský výrobok

 

Sme spoločnosť s čisto slovenskou majetkovou účasťou, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou učebných pomôcok - veľkorozmerných náučných nástenných tabúľ (obrazov) pre podporu vyučovacieho procesu.

Našim cieľom je priniesť slovenským školám moderné kvalitné učebné pomôcky, slovenskej výroby na svetovej úrovni. Naše učebné pomôcky spĺňajú všetky európske štandardy: kvalitný obsah, niekoľkonásobne konzultovaný  s pedagógmi z praxe ako aj kvalitné použité materiály, z ktorých sú učebné pomôcky zhotovené.

 

Aj vďaka vašej priazni prispejete vašou objednávkou k tomu, že slovenské spoločnosti môžu konkurovať zahraničným a finančný kapitál ostáva na Slovensku.